Controle- en deformatiemetingen zijn specialisaties van Vermeer Maatvoering. Ook wanneer het bouwproces is afgerond blijven nauwkeurige metingen van groot belang. Immers, niet alleen de aarde maar ook de gebouwen of constructies zijn constant in beweging. Om deze bewegingen in kaart te brengen voert Vermeer Maatvoering specialistische deformatiemetingen uit. Wanneer er werkzaamheden in, naast of onder bestaande gebouwen of constructies plaatsvinden zijn deze deformatiemetingen van essentieel belang. Alle verschuivingen brengen kleine of grote risico’s met zich mee en dienen zo nauwkeurig mogen te worden gemonitord en in kaart te worden gebracht.

 

Wilt u meer informatie over een deformatiemeting uitgevoerd door Vermeer Maatvoering? We bespreken graag met u de mogelijkheden op het gebied van controle- en deformatiemetingen. Bel voor meer informatie of een afspraak 0488 – 411 110 of neem contact met ons op via het contactformulier.