Onder uitzetten wordt verstaan het plaatsen van markeringen op de ingemeten plekken. Zo worden er bij het uitzetten van kavels bij nieuwbouw of herverkaveling palen geplaatst in de hoeken van de kavel. Verder worden er binnen landmeten funderingen uitgezet, palenplannen, stramienlijnen en rooilijnen. In de grond-, weg- en waterbouw worden bijvoorbeeld bruggen, wegen, damwanden, sluizen, hekwerken en watergangen uitgezet.

We bespreken graag met u de mogelijkheden. Bel voor meer informatie of een afspraak 0488 – 411 110 of neem contact met ons op via het contactformulier.