Maatvoering langs het spoor

Vermeer Maatvoering heeft jarenlange ervaring opgebouwd op en om het spoor: zo hebben wij vele railinfra metingen verricht bij spoorbruggen, spoorviaducten, draaibrugconstructies en onderdoorgangen. Vermeer Maatvoering is jarenlang hoofdmaatvoerder infra geweest bij railinfra projecten zoals de Betuwelijn, met al haar complexe infrastructurele constructies onderweg. In dergelijke projecten zijn wij verantwoordelijk geweest voor ruim 50 meetploegen.

Vermeer Maatvoering is dag en nacht beschikbaar om uw project te begeleiden met nauwkeurige maatvoering en metingen. Onze medewerkers zijn in bezit van een Digitaal Veiligheids Paspoort (DVP) of een dagpas, zodat ze direct na aanmelding en de veiligheidsinstructie aan de slag kunnen.


U kunt bij ons terecht voor onder andere:

–    Begeleiden bij fundatiewerkzaamheden langs het spoor
–    Maatvoering van geluidschermen, bovenleidingsportalen etc.
–    Maatvoering van civiele objecten in de nabijheid van het spoor
–    Monitoren van het spoor en bij calamiteiten het ‘terugleggen’ van het spoor
–    Deformatie van het spoor; spoorse objecten, kunstwerken en gebouwen nabij het spoor

 

DIMITRI JANSEN
PROVINCIE OVERIJSSEL
"FIJN ALS EEN PARTIJ NAAST JE STAAT EN MET JE MEEDENKT!"

Onze diensten

Vermeer Maatvoering - Bureau voor Maatvoering en Landmeetkunde is gespecialiseerd in [bouw]maatvoering. Binnen de woning- en utiliteitsbouw is maatvoering van groot belang: een gedegen bouwmaatvoering garandeert een zo nauwkeurig mogelijke basis voor het verdere bouwproces. Wij zijn zeer kundig en ervaren in het uitzetten van onder andere grondwerk, palenplan, funderingen en stramienlijnen.
Lees meer
Controle- en deformatiemetingen zijn specialisaties van Vermeer Maatvoering. Ook wanneer het bouwproces is afgerond blijven nauwkeurige metingen van groot belang. Immers, niet alleen de aarde maar ook de gebouwen of constructies zijn constant in beweging. Om deze bewegingen in kaart te brengen voert Vermeer Maatvoering specialistische deformatiemetingen uit. Wanneer er werkzaamheden in, naast of onder bestaande gebouwen of constructies plaatsvinden zijn deze deformatiemetingen van essentieel belang.
Lees meer
Hoogtemeting is het opmeten van het hoogteverschil tussen diverse punten en kan op verschillende manieren. De meest bekende manier is waterpassing. Wij werken met de meest moderne digitale waterpassen waardoor een hoge mate van nauwkeurigheid kan worden behaald bij dergelijke civiele metingen.
Lees meer
Binnen het veld van bouwmaatvoering en landmeten is nauwkeurigheid het grote sleutelwoord. Vermeer Maatvoering - Bureau voor Maatvoering en Landmeetkunde heeft de specialistische kennis én meest moderne apparatuur in huis om bij projecten de hoogste nauwkeurigheid te garanderen. Zo beschikken wij over een ultra moderne C10 3D- laserscanner en hebben wij een groot aantal specialisten in dienst die hier professioneel en nauwkeurig mee kunnen werken.
Lees meer
Controle- en deformatiemetingen zijn specialisaties van Vermeer Maatvoering. Ook wanneer het bouwproces is afgerond blijven nauwkeurige metingen van groot belang. Immers, niet alleen de aarde maar ook de gebouwen of constructies zijn constant in beweging. Om deze bewegingen in kaart te brengen voert Vermeer Maatvoering specialistische deformatiemetingen uit. Wanneer er werkzaamheden in, naast of onder bestaande gebouwen of constructies plaatsvinden zijn deze deformatiemetingen van essentieel belang.
Lees meer