Maatvoering in de woningbouw

Hoe groot of klein een woning of gebouw is maakt voor Vermeer Maatvoering niets uit. Vermeer Maatvoering kan zowel voor kleine aannemers met een enkele woning tot de grote aannemers die woonwijken en utilitaire gebouwen bouwen, de maatvoering voor haar rekening nemen. Naast het maatvoeren van diverse zaken, meet Vermeer Maatvoering ook situaties voor, tijdens en na de bouw in. Dit gebeurt met de modernste apparatuur, zoals met de TotalStation en 3D- scanners.

U kunt bij Vermeer Maatvoering terecht bijvoorbeeld voor:

–    Maatvoeren van stramienen
–    Uitzetten van NAP en peilhoogtes
–    Grondwerk
–    Funderingspalen
–    Fundering
–    Vloeren
–    Wanden
–    Balkons
–    Ankers en stekken


Daarnaast beschikken wij voor complex uitzetwerk voor de afbouw van gebouwen over meetinstrumentarium waar met behulp van een 3D model van het werk gemaatvoerd kan worden. Grote werken binnen de woning- en utiliteitsbouw die wij hebben uitgevoerd zijn Sonate, OCC, Haasje Over, VOC Kade en Holland Casino.

DIMITRI JANSEN
PROVINCIE OVERIJSSEL
"FIJN ALS EEN PARTIJ NAAST JE STAAT EN MET JE MEEDENKT!"

Onze diensten

Vermeer Maatvoering - Bureau voor Maatvoering en Landmeetkunde is gespecialiseerd in [bouw]maatvoering. Binnen de woning- en utiliteitsbouw is maatvoering van groot belang: een gedegen bouwmaatvoering garandeert een zo nauwkeurig mogelijke basis voor het verdere bouwproces. Wij zijn zeer kundig en ervaren in het uitzetten van onder andere grondwerk, palenplan, funderingen en stramienlijnen.
Lees meer
Onder uitzetten wordt verstaan het plaatsen van markeringen op de ingemeten plekken. Zo worden er bij het uitzetten van kavels bij nieuwbouw of herverkaveling palen geplaatst in de hoeken van de kavel. Verder worden er binnen landmeten funderingen uitgezet, palenplannen, stramienlijnen en rooilijnen. In de grond-, weg- en waterbouw worden bijvoorbeeld bruggen, wegen, damwanden, sluizen, hekwerken en watergangen uitgezet.
Lees meer
Controle- en deformatiemetingen zijn specialisaties van Vermeer Maatvoering. Ook wanneer het bouwproces is afgerond blijven nauwkeurige metingen van groot belang. Immers, niet alleen de aarde maar ook de gebouwen of constructies zijn constant in beweging. Om deze bewegingen in kaart te brengen voert Vermeer Maatvoering specialistische deformatiemetingen uit. Wanneer er werkzaamheden in, naast of onder bestaande gebouwen of constructies plaatsvinden zijn deze deformatiemetingen van essentieel belang.
Lees meer
Binnen het veld van bouwmaatvoering en landmeten is nauwkeurigheid het grote sleutelwoord. Vermeer Maatvoering - Bureau voor Maatvoering en Landmeetkunde heeft de specialistische kennis én meest moderne apparatuur in huis om bij projecten de hoogste nauwkeurigheid te garanderen. Zo beschikken wij over een ultra moderne C10 3D- laserscanner en hebben wij een groot aantal specialisten in dienst die hier professioneel en nauwkeurig mee kunnen werken.
Lees meer
Naast dat wij buiten de situatie op kaart of tekening zetten, kunnen wij dat ook de binnenkant van uw woning, gebouw, winkel, bedrijfspand of machinekamer inwinnen. De inpandige metingen kunnen wij zowel traditioneel met de total station als met de 3D laserscanner doen, waarbij deze metingen worden verwerkt naar een CAD-tekening, pointcloud of een volledig uitgewerkt BIM-model.
Lees meer