Maatvoering in de (industrie)bouw

Heeft u nauwkeurige metingen nodig van uw assets op een industrieterrein? Vermeer Maatvoering kan deze voor u uitvoeren. Van hoogtemetingen van diverse objecten om drukverschillen te bepalen, tot aan het uitzetten van ankers voor uw nieuwe installatie. Op het industrieterrein zorgen de medewerkers van Vermeer Maatvoering dat ze de juiste PBM’s tot hun beschikking hebben en bekend zijn met de geldende regels.

– Uitzetten van diverse onderdelen tijdens nieuwbouw; uitbreiding of vernieuwing
– Inmeten bestaande en gereviseerde situatie
– Tankput metingen
– Deformatiemetingen van diverse assets
– Hoogte bepalingen t.o.v. NAP waarmee drukverschillen bepaald kunnen worden
– Controle metingen als onafhankelijke partij tijdens de bouw van nieuwe installaties etc.

DIMITRI JANSEN
PROVINCIE OVERIJSSEL
"FIJN ALS EEN PARTIJ NAAST JE STAAT EN MET JE MEEDENKT!"

Onze diensten

Vermeer Maatvoering - Bureau voor Maatvoering en Landmeetkunde is gespecialiseerd in [bouw]maatvoering. Binnen de woning- en utiliteitsbouw is maatvoering van groot belang: een gedegen bouwmaatvoering garandeert een zo nauwkeurig mogelijke basis voor het verdere bouwproces. Wij zijn zeer kundig en ervaren in het uitzetten van onder andere grondwerk, palenplan, funderingen en stramienlijnen.
Lees meer
Controle- en deformatiemetingen zijn specialisaties van Vermeer Maatvoering. Ook wanneer het bouwproces is afgerond blijven nauwkeurige metingen van groot belang. Immers, niet alleen de aarde maar ook de gebouwen of constructies zijn constant in beweging. Om deze bewegingen in kaart te brengen voert Vermeer Maatvoering specialistische deformatiemetingen uit. Wanneer er werkzaamheden in, naast of onder bestaande gebouwen of constructies plaatsvinden zijn deze deformatiemetingen van essentieel belang.
Lees meer
Hoogtemeting is het opmeten van het hoogteverschil tussen diverse punten en kan op verschillende manieren. De meest bekende manier is waterpassing. Wij werken met de meest moderne digitale waterpassen waardoor een hoge mate van nauwkeurigheid kan worden behaald bij dergelijke civiele metingen.
Lees meer
Naast dat wij buiten de situatie op kaart of tekening zetten, kunnen wij dat ook de binnenkant van uw woning, gebouw, winkel, bedrijfspand of machinekamer inwinnen. De inpandige metingen kunnen wij zowel traditioneel met de total station als met de 3D laserscanner doen, waarbij deze metingen worden verwerkt naar een CAD-tekening, pointcloud of een volledig uitgewerkt BIM-model.
Lees meer
Wilt u weten hoeveel materiaal u op uw terrein heeft liggen, of wilt u juist weten hoeveel water u kunt opslaan met de waterbergende maatregelen? Vermeer Maatvoering kan dat voor u bepalen aan de hand van nauwkeurige metingen met de total station en met 3D scanners. Naast dat wij het volume bepalen, kunnen wij ook de situatie om het te bepalen volume inmeten, zodat u een duidelijk en volledig beeld krijgt van de omgeving.
Lees meer
Binnen het veld van bouwmaatvoering en landmeten is nauwkeurigheid het grote sleutelwoord. Vermeer Maatvoering - Bureau voor Maatvoering en Landmeetkunde heeft de specialistische kennis én meest moderne apparatuur in huis om bij projecten de hoogste nauwkeurigheid te garanderen. Zo beschikken wij over een ultra moderne C10 3D- laserscanner en hebben wij een groot aantal specialisten in dienst die hier professioneel en nauwkeurig mee kunnen werken.
Lees meer