Maatvoering in de GWW

Vermeer Maatvoering bedient ook bedrijven binnen de grond-, weg- en waterbouw-sector (GWW). Enkele projecten waar wij aanwezig waren binnen de GWW zijn: Veerbrug in Alphen a/d Maas, Sluis Eefden (Mobilis TBI), Parkeergarage Marinxkade, te Amsterdam (Mobilis TBI) en Brug N200, te Halfweg (Van Hattum en Blankevoort) en nog veel meer. Binnen de GWW kan Vermeer Maatvoering de volgende werkzaamheden uitvoeren:

–  Voorbereiden van 3D modellen t.b.v. de machinebesturing
–  Uitzetten van grondwerk
–  Inmeten van gronddepots
–  Inmeten van kabels en leidingen
–  Inmeten van de bovengrondse situaties
–  Begeleiden van palen in lood- en schoorstand
–  Uitzetten van damwanden en beschoeiingen in het water
–  Uitlijnen van steigers
–  Aanleg van meetkundige grondslag
–  Scannen van objecten


Zit u met een monitoringsvraagstuk, dan kan Vermeer Maatvoering ook het volgende voor u betekenen:

–  Opstellen van een monitoringsplan
–  Uitvoeren van een nulmeting en herhalingsmetingen
–  Volcontinu monitoren van objecten/de omgeving, dit kan zowel bemand als volautomatisch

DIMITRI JANSEN
PROVINCIE OVERIJSSEL
"FIJN ALS EEN PARTIJ NAAST JE STAAT EN MET JE MEEDENKT!"

Onze diensten

Onder uitzetten wordt verstaan het plaatsen van markeringen op de ingemeten plekken. Zo worden er bij het uitzetten van kavels bij nieuwbouw of herverkaveling palen geplaatst in de hoeken van de kavel. Verder worden er binnen landmeten funderingen uitgezet, palenplannen, stramienlijnen en rooilijnen. In de grond-, weg- en waterbouw worden bijvoorbeeld bruggen, wegen, damwanden, sluizen, hekwerken en watergangen uitgezet.
Lees meer
Hoogtemeting is het opmeten van het hoogteverschil tussen diverse punten en kan op verschillende manieren. De meest bekende manier is waterpassing. Wij werken met de meest moderne digitale waterpassen waardoor een hoge mate van nauwkeurigheid kan worden behaald bij dergelijke civiele metingen.
Lees meer
Binnen het veld van bouwmaatvoering en landmeten is nauwkeurigheid het grote sleutelwoord. Vermeer Maatvoering - Bureau voor Maatvoering en Landmeetkunde heeft de specialistische kennis én meest moderne apparatuur in huis om bij projecten de hoogste nauwkeurigheid te garanderen. Zo beschikken wij over een ultra moderne C10 3D- laserscanner en hebben wij een groot aantal specialisten in dienst die hier professioneel en nauwkeurig mee kunnen werken.
Lees meer
Het Global Positioning System [GPS] is een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem. Het zendgedeelte van het systeem bestaat uit 24- 32 werkende satellieten die in zes vaste banen en in een vaste tijd rond de aarde draaien. Zij zenden elk een eigen signaal uit. Met de ontvangst van minimaal vier van deze satellieten kan een GPS-ontvanger zijn positie op aarde bij benadering zeer nauwkeurig bepalen.
Lees meer
Gaat u een nieuw stuk spoor, weg of kabeltrace aanleggen, vernieuwen of verleggen? Vergeet dan niet om contact op te nemen met Vermeer Maatvoering zodat wij uw situatie nauwkeurig op de kaart of tekening kunnen zetten! Naast dat wij de situatie op kaart of tekening vastleggen, kunnen wij ook voor uw project een PMG-netwerk (Primaire Meetkundige Grondslag) voor uw aanleggen, waar de benodigde inmetingen aan worden gekoppeld of waarbij u later tijdens de uitvoeringsfase met ons of uw eigen maatvoeringspartij vandaan kunt werken.
Lees meer